Regeling risico's zware ongevallen in werking getreden

Op donderdag 3 maart 2016 is de Regeling risico's zware ongevallen (Rrzo) gepubliceerd in de Staatscourant. De Rrzo treedt op vrijdag 4 maart 2016 in werking.

 

Print Friendly and PDF ^