Rechtbanken hebben voldoende kennis van medische zaken

Afgelopen week is de Twentse ex-neuroloog J.S. in het nieuws omdat hij nog steeds werkzaam zou zijn in Duitsland. J.S. wordt in Nederland vervolgd voor het opzettelijk stellen van onjuiste diagnoses bij patiënten. Een publicatie in de Telegraaf suggereert dat de zaak langer duurt omdat de rechters die deze zaak behandelen te weinig kennis van medische zaken zouden hebben. Woordvoerder van rechtbank Oost-Nederland Martijn van Wees reageert:

Klopt de suggestie in De Telegraaf?

Nee, dat klopt niet. Natuurlijk zijn de politie en het OM al lang bezig met onderzoek tegen J.S., maar bij de rechtbank speelt de zaak pas sinds september vorig jaar. Toen is het dossier  binnengekomen. De definitieve tekst van de beschuldiging, de tenlastelegging, kregen we weer een maand later. De eerste regiezitting is snel daarna gehouden, op 28 november 2012.

De rechtbank die de zaak nu behandelt, bestaat uit drie ervaren rechters die al veel grote en moeilijke zaken hebben gedaan. Zij hebben niet extra veel tijd nodig om dit dossier te bestuderen. Dat dossier bestaat trouwens uit duizenden bladzijden. Dat kost tijd.

Toch laat de inhoudelijke behandeling van de zaak nog enige tijd op zich wachten. Hoe komt dat?

Het vooronderzoek is nog niet helemaal klaar. Het OM wil nog getuigen horen in Duitsland. Ook de advocaat van J.S. moet nog verzoeken kunnen doen voor onderzoek, bijvoorbeeld het horen van getuigen en deskundigen. De advocaat vond op 28 november jl. dat hij te weinig tijd had gehad om het dossier te lezen (zie ook: nieuwsbericht 17 december). Hij zei dat hij daarom nog geen verzoeken kon doen. De rechtbank was dat met hem eens omdat ook de advocaat de stukken pas kort voor deze zitting had ontvangen. De inhoudelijke behandeling kan pas beginnen als J.S. ook de kans heeft gehad informatie te geven die zijn kant van het verhaal vertelt. Op 3 april a.s. is een tweede regiezitting. Daar kan de advocaat dan zijn verzoeken doen. De rechtbank zal die beoordelen. Dan wordt in principe duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

Wat vindt de rechtbank van het voorstel om een aparte kamer voor medische zaken in te stellen?

Dat lijkt ons niet nodig. Rechters hebben vaker te maken met technisch en medisch ingewikkelde zaken. Het gebeurt heel regelmatig dat artsen en andere deskundigen een grote rol spelen in een zaak. Binnen de rechtbank zijn er altijd voldoende rechters te vinden die ervaring en kennis hebben op een bepaald onderwerp. Dat geldt nog meer sinds 1 januari jl. Toen zijn de meeste rechtbanken een stuk groter geworden door de herziening van de gerechtelijke kaart.

Kampt de rechtbank Oost-Nederland (locatie Almelo) met achterstanden?

Nee. We hebben het druk, dat wel. Maar de meeste zaken kunnen we op korte termijn behandelen. Als een zaak langer duurt, dan heeft dat er meestal mee te maken dat we moeten wachten op informatie van anderen. De zaak tegen J.S. wordt trouwens buiten het normale zittingsrooster om gepland. Dus zijn zaak wacht niet op andere zaken.

 

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^