Reactie op onbestrafte overtredingen: de rol van motieven en identificatie bij de omgang met onbestrafte belastingovertredingen in de tuin- en akkerbouw​

Veel handhavings- en nalevingsonderzoek richt zich op het effect van het optreden van toezichthouders. In veel sectoren wordt echter slechts een klein deel van de onder toezicht gestelde ondernemingen geïnspecteerd en, bij overtreding, bestraft. Dit onderzoek richt zich daarom op het effect van het uitblijven van handhavend optreden. Hoe reageren ondernemers, als overtredingen van andere ondernemers onbestraft blijven? Ook is onderzocht welke rol nalevingsmotieven en de identificatie met de groep hierbij hebben. Het onderzoek richt zich op toezicht en handhaving door de belastingdienst onder telers die wel en telers die niet deelnamen aan vrijwillige zelfregulering. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat telers zich bij het al dan niet naleven van belastingregels niet laten beïnvloeden door het onbestraft blijven van belastingovertredingen van andere telers, tenzij dit hun belangen rechtstreeks schaadt. Het al dan niet deelnemen aan een zelfreguleringsregime speelt hierbij geen rol.

Bekijk hier de inhoudsopgave.

Praktische Informatie

Boek, paperback | 90 blz.
Nederlandstalig
Boom Lemma uitgevers | 1e druk | 2015
ISBN-13: 9789462365537

Klik hier om het boek te bestellen via Jongbloed.

 

 

Print Friendly and PDF ^