FEC jaarverslag: Publiek Private Samenwerking met banken blijft actueel

In het onlangs verschenen FEC jaarverslag van 2014 wordt toegelicht welke resultaten en voortgang door de FEC-partners en  waarnemers in het afgelopen jaar zijn geboekt. Een FEC-project dat zowel in 2014 als 2015 zeer actueel blijft is de Publiek Private Samenwerking (PPS) van het FEC met een aantal banken. De Publiek Private Samenwerking heeft dit jaar onder meer opgeleverd dat barrièremodellen op het gebied van faillissementsfraude en new payment methods zijn opgesteld. De modellen brengen de mogelijke interventies richting (rechts)personen in kaart, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de integriteit in de financiële sector. Voor 2015 heeft het FEC o.a. als beoogd resultaat benoemd om samen met de PPS-partners trends ten aanzien van de integriteit van het financiële stelsel en methodieken om deze in kaart te brengen, te verkennen en met elkaar te delen. De informatie-uitwisseling tussen FEC-partners blijft de belangrijkste taak van het FEC. Zoals in het jaarplan van 2015 wordt geschetst, blijft het FEC zich sterk maken voor het delen van de beschikbare kennis en expertise tussen FEC-partners, waarnemers, andere publieke en private partijen en (inter)nationale gremia.

Over FEC

Om de integriteit van de financiële sector te versterken is in 1998 het samenwerkingsverband Financieel Expertise Centrum (FEC) opgericht. Aan dit samenwerkingsverband nemen  de volgende partijen deel: de AFM, de Belastingdienst, DNB, de FIOD, de politie en het OM. Het FEC heeft tot taak een structurele informatie-uitwisseling tussen de partners te creëren, een kenniscentrum te realiseren en projecten uit te voeren. Het FEC richt zich als bewaker van de financiële integriteit op onder meer de volgende aandachtsgebieden: witwaspraktijken, vastgoedfraude, identiteitsfraude, hypotheekfraude, beleggingsfraude en cybercrime. De manier waarop de FEC-partners samenwerken en met elkaar informatie uitwisselen is vastgelegd in een convenant, respectievelijk informatieprotocol.

Bron: FEC

Print Friendly and PDF ^