Rb veroordeelt verdachte wegens opzettelijk doen van onjuiste belastingaangifte, valsheid in geschrifte en verduistering van geld bij een sportvereniging

Rechtbank Overijssel 2 december 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:3097

Feiten

Verdachte heeft middels zijn vennootschappen waar hij bestuurder van was zes jaar lang opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting gedaan. Hij deed dit door geen of een te laag belastbaar bedrag op te geven en door een te hoog bedrag aan voorbelasting te claimen. Dit heeft er toe geleid dat de Belastingdienst in totaal een bedrag van € 285.135,= aan omzetbelasting is misgelopen. Daarnaast heeft verdachte een orderbevestiging vervalst. Verder heeft verdachte zich als penningmeester van de sportvereniging drie jaar lang schuldig gemaakt aan verduistering van gelden toebehorende aan die vereniging. In totaal is sportvereniging voor ruim € 119.000,= benadeeld.

Verdachte is voorts in het verleden eerder in verband met valsheid in geschrift veroordeeld. Binnen de proeftijd van de terzake opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf heeft verdachte zich wederom schuldig gemaakt aan een vorm van fraude. Dit alles rekent de rechtbank verdachte zwaar aan.

Bewezenverklaring

feit 1: opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven terwijl het feit wordt gepleegd door een rechtspersoon waaraan verdachte feitelijk leiding heeft gegeven, meermalen gepleegd.

feit 2: valsheid in geschrift.

feit 3: verduistering, meermalen gepleegd.

Strafoplegging

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^