Rapporteur bespreekt in Parijs bezwaren Kamer tegen Europees OM

Terwijl in Den Haag de Tweede Kamer haar algemene politieke beschouwingen hield, was VVD-Kamerlid Ard van der Steur woensdag 17 september in de Assemblée Nationale in Parijs. Daar heeft hij Europese collega’s op de hoogte gesteld van de bezwaren van de Tweede Kamer tegen de oprichting van een Europees openbaar ministerie.

Tijdens de ochtendbijeenkomst heeft Van der Steur de bezwaren van de Tweede Kamer tegen de oprichting van een Europees openbaar ministerie toegelicht. Hoewel ook de Tweede Kamer fraude met EU-geld krachtig wil aanpakken, vindt de Kamer strafrechtelijke vervolging een zaak voor de lidstaten zelf. Van der Steur is door de commissie voor Veiligheid en Justitie aangewezen als rapporteur op dit dossier. Hij probeert collega-parlementariërs uit andere Europese lidstaten te winnen voor het Nederlandse standpunt.

Position paper 

In Parijs heeft Van der Steur een toelichting gegeven op het position paper van de commissie voor Veiligheid en Justitie. Daarin staan de bezwaren van de Tweede Kamer tegen de oprichting van een Europees openbaar ministerie, vooral op het punt van de subsidiariteit (hogere instanties moeten niet regelen wat lagere kunnen) en de proportionaliteit.

Alternatief 

Ook staat in het position paper een alternatief voorstel voor een Europees OM. In dit voorstel wordt volgens de commissie de soevereiniteit van de lidstaten niet geschonden, maar kan er wel als ultimum remedium worden opgetreden op Europees niveau. Een meerderheid van de Kamer heeft zich achter dit compromisvoorstel geschaard. Rapporteur Van der Steur voert gesprekken met andere nationale parlementen, ambassadeurs van EU-lidstaten in Den Haag en justitie-attachés die in Brussel onderhandelen. De Eerste Kamer sluit zich bij een deel van deze activiteiten aan.

Via de website van de Franse Assemblée is de bijeenkomst van woensdag 17 september terug te kijken (in het Frans).

Print Friendly and PDF ^