Raad van State over noodzaak nieuwe Wob: 'knelpunten liggen vooral op terrein van uitvoering en niet in bestaande wet zelf'

Op 21 november 2012 is het advies van de Raad van State openbaar gemaakt over het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (nieuwe Wet openbaarheid van bestuur). De Raad van State onderschrijft in zijn advies de wens om de huidige openbaarheidswetgeving kritisch tegen het licht te houden, maar merkt daarbij op dat knelpunten vooral op het terrein van de uitvoering liggen en niet in de bestaande wet zelf. Lees hier de samenvatting van het advies van de Raad van State.

Print Friendly and PDF ^