Raad van State laat bestemmingsplan voor Eurojust in Den Haag in stand

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (30 januari 2013) het bestemmingsplan 'Zorgvliet (Eurojust)' van de gemeente Den Haag in stand gelaten. Dit betekent dat het bestemmingsplan definitief is geworden en de internationale organisatie Eurojust zich van de Raad van State mag vestigen in een nieuw kantoorgebouw aan de Jan Willem Frisolaan. Stichting Wijkoverleg Zorgvliet, Stichting Wijkoverleg Statenkwartier en een aantal inwoners van Den Haag waren tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Raad van State. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. Bezwaren

De stichtingen en de inwoners hadden veel bezwaren ingediend tegen het bestemmingsplan. De Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard. De stichtingen en de inwoners vinden onder meer dat onvoldoende onderzoek was gedaan naar alternatieve locaties voor Eurojust. Verder hebben ze bezwaar tegen de omvang en hoogte van het kantoorgebouw. De bouwhoogte van maximaal 50 meter zou niet passen in het beschermde stadsgezicht. Ook vinden zij dat er privaatrechtelijke 'erfdienstbaarheden' uit het begin van de vorige eeuw in de weg staan aan het plan. Hierin zou zijn bepaald dat op de beoogde locatie van Eurojust alleen een villa of een schoolgebouw en geen kantoor mag worden gebouwd. Bovendien vrezen de inwoners dat hun woongenot wordt aangetast en zijn zij bang dat de veiligheid van de woonomgeving in het geding komt door de komst van Eurojust. Ten slotte betwijfelen de bezwaarmakers de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

Eurojust

Het bestemmingsplan 'Zorgvliet (Eurojust)' maakt een nieuw kantoorgebouw van 18.000 m2 mogelijk met een veiligheidszone van 30 meter rondom het gebouw. Eurojust werd in februari 2002 opgericht door de Europese Unie in de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad binnen de Europese Unie. De organisatie is momenteel tijdelijk gevestigd aan de Maanweg in Den Haag.

 

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak.

Print Friendly and PDF ^