Raad van Ministers akkoord met maatregelen ter bestrijding van btw-fraude

De Raad van Ministers van de Europese Unie heeft gisteren twee richtlijnen aangenomen die lidstaten beter in staat moeten stellen btw-fraude te bestrijden. De richtlijnen zijn van toepassing tot eind december 2018. Ondertussen werkt de Commissie aan een voorstel voor een nieuw systeem voor de btw-behandeling van intracommunautaire transacties, waarbij de fraudebestendigheid van het systeem een belangrijk element is en dat gebaseerd is op het vergemakkelijken van de bestrijding van btw-fraude in plaats van te vertrouwen op oplossingen gebaseerd op afwijkingen. Btw-fraude is tot nu toe immers bestreden door aanpassingen van de Europese btw-richtlijn en door het geven van toestemming aan de lidstaten om van de btw-richtlijn af te wijken.

Verleggingsregeling

Een belangrijk middel ter bestrijding van btw-fraude is de verleggingsregeling. Normaliter wordt de btw door de leverancier in rekening gebracht aan de afnemer en door hem ook voldaan aan de Belastingdienst. Bij toepassing van een verleggingsregeling wordt door de leverancier geen btw in rekening gebracht, maar wordt de verplichting tot het voldoen van btw overgeheveld naar de afnemer. De afnemer moet zelf btw aangeven over de levering en kan deze - indien en voor zover hij recht heeft op aftrek van voorbelasting - op dezelfde btw-aangifte in aftrek brengen. In geval van btw-fraude wordt, kort gezegd, de in rekening gebrachte btw wel ontvangen van de afnemer, maar niet voldaan aan de Belastingdienst. Nu bij toepassing van de verleggingsregeling geen btw in rekening wordt gebracht, is deze vorm van btw-fraude niet mogelijk.

Het voorstel introduceert de mogelijkheid voor lidstaten om op tijdelijke basis een verleggingsregeling te introduceren voor de volgende productcategorieën: mobiele telefoons, integrated circuit devices, gas & elektriciteit, telecommunicatiediensten, game consoles, tablet PC's en laptops, graan en industriële oogst, alsmede ruwe en halffabricaten van metalen. In Nederland gelden momenteel al specifieke maatregelen voor een aantal van deze producten, waardoor geen btw in rekening dient te worden gebracht door de leverancier.

Quick reaction mechanism

Het 'quick reaction mechanism' betreft een versnelde procedure op basis waarvan lidstaten een machtiging kunnen krijgen om af te wijken van de btw-richtlijn ter bestrijding van btw-fraude. De Commissie heeft dan slechts een beperkte periode om te beslissen de machtiging al dan niet te verlenen. De procedure rondom het verlenen van een machtiging neemt thans maximaal acht maanden in beslag.

Bron: Deloitte

 

Richtlijnen:

 

Zie ook::

 

 

 

Print Friendly and PDF ^