'Opgepast de ACM luistert met uw telefoongesprek mee!'

De Rechtbank Rotterdam heeft bij uitspraak van 11 juli 2013 het gebruik door de voormalige Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) van informatie afkomstig uit telefoontaps afgewezen. Dit lijkt positief, maar de uitspraak bevat een giftige angel voor de mededingingspraktijk: het gebruik door de ACM van gegevens afkomstig uit een telefoontap die is verricht door de daartoe bevoegde opsporingsdiensten is onder strenge motiveringsverplichtingen toegestaan.

Lees verder:

Zie ook:

Print Friendly and PDF ^