Promotie: Particuliere recherche door werkgevers, een juridisch mijnenveld

Het komt nogal eens voor dat een eigenaar of leidinggevende van een organisatie vermoedt dat een werknemer zich in strijd met het organisatiebelang gedraagt. Hij kan er dan voor kiezen om recherchemethoden in te zetten met als doel: duidelijkheid krijgen en vervolgens, indien nodig, maatregelen te nemen. Er is echter een gerede kans dat de werkgever al rechercherend het privéleven van de werknemer schendt.

Juriste Heleen Pool onderzocht welke kaders het Nederlands recht voor recherchegedrag van werkgevers stelt en of deze kaders het privéleven van werknemers beschermen.

Ze toont aan dat het Nederlands recht op dit terrein een complex geheel is van allerlei regels en rechtspraak, met leemtes en onduidelijkheden. De promovenda doet een voorstel voor een nieuw toetsingskader waarmee de helderheid en de beschermende werking van het Nederlands recht aanzienlijk toeneemt.

Promotie mevrouw mr. A.H. Pool (Rechtsgeleerdheid)

  • Maandag 27 januari 2014 om 16.30 uur precies
  • Titel: Particuliere recherche door werkgevers. De beoordeling van recherchegedrag van werkgevers in het Nederlands recht in het licht van artikel 8 EVRM
  • Promotoren: mevrouw prof. mr. I.P. Asscher-Vonk, de heer prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens (VU)

Heleen Pool (Avereest, 1963) voltooide in 1985 de HBO-V opleiding te Groningen en behaalde in 2003 het diploma Nederlands Recht aan de Open Universiteit Nederland. Als juriste werkte ze als rechtshulpverlener bij vakorganisatie Christennetwerk GMV te Zwolle en was ze als onderzoeker en docent verbonden aan de sectie Sociaal Recht van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Sinds 2011 is zij werkzaam bij de Rechtspraak, laatstelijk bij Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. 

Print Friendly and PDF ^