Proefschrift: Bestuursrecht, e-mail en internet | Bestuursrechtelijke normen voor elektronische overheidscommunicatie

In deze studie worden de juridische implicaties van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen in de communicatie tussen overheid en  burger onderzocht. Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door de overheid verandert de wijze waarop gecommuniceerd wordt. Elektronische communicatie met de overheid is gedeeltelijk gereguleerd in afdeling 2.3 van de Awb: met betrekking tot de elektronische communicatie door de overheid al verschillende stappen zijn gezet. De vraag is of het gebruik van elektronische communicatiemiddelen meer gereguleerd zou moeten worden dan nu het geval is en, zo ja, waarom en op welke wijze.  

Print Friendly and PDF ^