Procesreglement digitaal procederen bij de Hoge Raad in strafzaken

Omdat het vanaf 17 december 2018 mogelijk is om in reguliere strafzaken en ontnemingszaken digitaal te procederen bij de Hoge Raad, is het aangepaste procesreglement gepubliceerd.

Op 26 januari 2017 heeft de gerechtsvergadering van de Hoge Raad het Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden vastgesteld. Het procesreglement is gepubliceerd in de Staatscourant op 31 januari 2017 en in werking getreden op 1 maart 2017. Met ingang van 17 december 2018 wordt het mogelijk om bij de Hoge Raad digitaal te procederen in reguliere strafzaken en ontnemingszaken. Daarom is het procesreglement aangepast. De wijzigingen betreffen het webportaal van de Hoge Raad en de strafzaken.

Bij het webportaal worden begripsbepalingen (zoals webportaal, inlogmiddel, herkenningsnummer, digitaal systeem en digitaal dossier) en de toegang tot en het gebruik van het webportaal van de Hoge Raad verduidelijkt. Op het gebied van strafzaken gaat het nieuwe procesreglement in op onderwerpen als het aanbrengen van een zaak, het indienen van cassatiemiddelen, wat de benadeelde partij en het slachtoffer kunnen verwachten, toezending en inzage van stukken, verlenging van termijnen, tegenspraak, de conclusie van de procureur-generaal, de procedure na een prejudiciële beslissing en de procedure in herzieningszaken.


Print Friendly and PDF ^