PPG Coatings Nederland betaalt 100.000 euro voor niet-naleven veiligheidsregels

PPG Coatings Nederland BV (PPG) betaalt 100.000 euro aan de Staat, omdat haar vestiging in Amsterdam volgens het Openbaar Ministerie (OM) in 2011 niet volledig heeft voldaan aan alle veiligheidsvoorschriften die gelden voor bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Dat vindt het OM ernstig, omdat deze veiligheidsvoorschriften er zijn om zware ongevallen te voorkomen. PPG is een internationaal opererend bedrijf, waar onder meer verf en glas wordt geproduceerd. Omdat PPG met gevaarlijke stoffen werkt, valt het bedrijf onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Bedrijven die onder het BRZO vallen, zijn verplicht om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de mogelijke gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. Zo moet het beleid ter voorkoming van zware ongevallen worden vastgelegd in een document (preventiebeleid zware ongevallen: PBZO-document). Daarnaast moet er een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) zijn, waarin precies staat omschreven welke stappen het bedrijf moet nemen om ervoor te zorgen dat de kans op ongevallen tot een minimum wordt beperkt.

Strafbare feiten

Op 5 en 6 april 2011 is de vestiging van PPG aan de Oceanenweg 2 te Amsterdam geïnspecteerd door een inspectieteam bestaande uit de Inspectie SZW, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de toenmalige Dienst Milieu- en Bouwtoezicht Gemeente Amsterdam. Bij deze inspectie bleek dat er geen toereikende documenten beschikbaar waren waarin het gevoerde beleid ter voorkoming van zware ongevallen was vastgelegd. Ook gaf PPG geen adequate uitvoering aan haar veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Daarnaast overtrad PPG enkele voorschriften uit haar (milieu)vergunning, waaronder voorschriften over  de brandwerendheid  en regels over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Buitengerechtelijke afdoening

De overtredingen zijn volgens het OM ernstige strafbare feiten. BRZO-bedrijven hebben vanwege hun gevaarlijke bedrijfsactiviteiten een grote verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. Zij zijn verplicht om de regels na te leven.

Het OM ziet de betaling van een bedrag van 100.000 euro als een passende afdoening voor de betreffende strafbare feiten. In de zittingszaal zou het Openbaar Ministerie tot een vergelijkbare strafeis zijn gekomen. Sinds 2011 heeft PPG in overleg met het bevoegd gezag substantiële maatregelen getroffen om de naleving van de veiligheidsvoorschriften  te verbeteren. Als gevolg van deze maatregelen zijn er tijdens de inspecties van de vestiging in 2013 en 2014 geen overtredingen geconstateerd. PPG onderschrijft het belang van een goede veiligheidscultuur en het beleid is aangescherpt.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^