Politiemensen over het strafrecht: spanningen tussen law en order

Eén van de centrale taken van de politie bestaat uit handhaving van de rechtsorde. Deze taak kan de politie niet alleen vervullen. Zij vormt daartoe een onderdeel van de strafrechtsketen. Voor de geloofwaardigheid en effectiviteit van de politie is het van belang dat er voldoende aansluiting is tussen het politiewerk en de overige onderdelen van de strafrechtsketen. Ook voor politiemensen zelf is een dergelijke aansluiting van belang: hebben zij het gevoel dat er in de praktijk een adequaat strafrechtelijk vervolg komt op hun eigen werkzaamheden, op straat, in de wijk en in de opsporing?

Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe uitvoerende politiemensen het strafrechtelijk vervolg op hun werk beoordelen. In hoeverre wijken beslissingen later in de strafrechtsketen, door onder anderen het Openbaar Ministerie, de rechter-commissaris en de rechter, af van wat politiemensen hadden verwacht, dan wel noodzakelijk of wenselijk hadden gevonden? Om wat voor zaken en beslissingen gaat het dan? Wat zijn de achtergronden van eventuele discrepanties tussen de opvattingen of verwachtingen van politiemensen en de uitkomsten van de strafrechtspleging?

Aanleiding voor dit onderzoek waren signalen die erop leken te wijzen dat onder politiemensen onvrede zou bestaan over de wijze waarop het strafrecht in de praktijk functioneert en over de gebrekkige aansluiting daarvan op hun eigen werk. Dit onderzoek gaat na in hoeverre inderdaad van een dergelijke onvrede sprake is, waarop deze betrekking heeft, en wat de gevolgen en achtergronden daarvan zijn. Ook komt aan bod in hoeverre er juridisch gezien voldoende grond is voor deze opvattingen van politiemensen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^