Haagse hof verklaart het OM niet-ontvankelijk in de vervolging in verband met alcoholslot

Het Gerechtshof in Den Haag heeft vandaag in drie strafzaken waarin het ging om rijden na gebruik van alcohol, het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging verklaard. De reden hiervoor is dat er al door het CBR aan de betrokkenen een alcoholslot was opgelegd.  Op grond van de wet is een alcoholslot en het programma dat daaraan verbonden is, geen straf  maar een bestuursrechtelijke maatregel. Het openbaar ministerie mag daarom, ook als die maatregel al is opgelegd, iemand voor hetzelfde feit toch nog strafrechtelijk vervolgen. Het hof heeft nu echter bepaald dat het alcoholslotprogramma een zo ingrijpende maatregel is dat deze gelijk moeten worden gesteld aan een strafrechtelijke maatregel. Het hof heeft hieruit de consequentie getrokken dat, als de maatregel van het CBR is opgelegd, het openbaar ministerie niet meer strafrechtelijk kan vervolgen. Dat zou botsen met het beginsel dat iemand niet twee maal voor hetzelfde feit vervolgd mag worden.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^