'Overtredingen Brzo-bedrijven Moerdijk gestegen'

In 2014 zijn acht BRZO-bedrijven binnen de gemeente Moerdijk gecontroleerd. Bij zes van de acht (75%) zijn overtredingen geconstateerd. In 2013 was dat bij vijf van de negen BRZO-bedrijven (55%). Dat blijkt uit het jaarverslag Vergunningen en Handhaving 2014 van de gemeente Moerdijk. Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde, vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). Bron: Gevaarlijke Lading

 

Print Friendly and PDF ^