Overheid legt Organik Kimya stil

Na een nachtelijke inspectie op 9 november door een team toezichthouders van meerdere diensten is de conclusie voor de overheid helder: Organik Kimya in Rotterdam-Botlek kan de veiligheid in de controlekamer van het bedrijf volstrekt onvoldoende garanderen. Voor het gebruik van de controlekamer wordt om die reden een exploitatieverbod opgelegd. De onaangekondigde gezamenlijke inspectie werd uitgevoerd door Inspectie SZW, Waterschap Hollandse Delta, de DCMR Milieudienst Rijnmond, Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving &Transport en de Zeehavenpolitie. Door deze gezamenlijke inspectie met 6 diensten is een totaalbeeld ontstaan waardoor de overheid effectiever kan optreden tegen het bedrijf.

De tijdens de inspectie geconstateerde tekortkomingen gaan over de veiligheid op het bedrijf en over onbeheerste lozing van vervuild afvalwater. De DCMR constateerde overtredingen bij onder andere opslag en etikettering van gevaarlijke stoffen. Hiervoor is de DCMR een bestuursrechtelijke procedure gestart. Eén van de meest kritische aspecten voor Inspectie SZW is de controlekamer van het bedrijf. Hiervandaan worden de chemische processen bestuurd. Onderzoeken hebben uitgewezen dat in geval van een incident met gevaarlijke stoffen er grote risico’s voor de werknemers in deze controlekamer kunnen optreden. Daarom heeft Inspectie SZW besloten het bedrijf een verbod op het gebruik van deze ruimte op te leggen.

Organik Kimya mag zijn operatie pas weer hervatten als het bedrijf aan de Inspectie SZW kan aantonen dat het de noodzakelijke maatregelen heeft getroffen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de werknemers niet meer deze risico’s lopen als zij werkzaamheden in de controlekamer uitvoeren.

De overheden blijven gezamenlijk optrekken om tot een verbetering van de situatie te komen. Het bedrijf moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de zaken op alle terreinen op orde hebben.

De inspectie op 9 november volgde op eerder dit jaar uitgevoerde inspecties. De DCMR legde het bedrijf eerder twee dwangsommen op naar aanleiding van constateringen bij BRZO-inspecties.

Organik Kimya is een bedrijf dat polymeer emulsies en speciale chemicaliën maakt. Het gebruikt daarbij gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden en valt daardoor onder de BRZO-regelgeving.

 

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^