Acht strafrechtelijke onderzoeken naar niet melden ongebruikelijke transacties

Er zijn vandaag acht personen gehoord, omdat zij worden verdacht van het niet melden, onjuist melden of te laat melden van ongebruikelijke financiële transacties. Onder de gehoorde personen zijn vier notarissen, twee autohandelaren, een goudhandelaar en een fiscaal adviseur. Daarnaast zijn er nog getuigen gehoord. Verdenking

De verdenking is dat de verdachte notarissen bekend zijn met door hun cliënten verrichtte ongebruikelijke transacties, welke zij niet of te laat hebben gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). De betrokken notarissen komen uit Gelderland en Zuid-Holland. Bij één van de betrokken notarissen (regio Nijmegen) is ook een doorzoeking verricht omdat deze tevens wordt verdacht van medeplegen van hypotheekfraude en witwassen. De autohandelaren en goudhandelaar uit Zuid-Holland worden verdacht dat zij grote contante betalingen niet, te laat of onjuist hebben gemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties bij de FIU-NL. Het gaat om grote aantallen niet gemelde transacties. De goudhandelaar wordt verdacht dat hij meer dan 150 transacties - met vermoedelijk een totaalbedrag van vele miljoenen- niet gemeld heeft aan de FIU-NL. De fiscalist (regio Arnhem) komt naar voren in een ander strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Deze zelfstandig belastingadviesbureau heeft vermoedelijk grote bedragen uit Dubai op zijn bankrekening ontvangen ten behoeve van een cliënt.. De FIOD doet in samenwerking met de Nationale Recherche en de Boven Regionale Recherche Noord Oost Nederland deze strafrechtelijke onderzoeken naar het niet melden, onjuist melden of te laat melden van verdachte financiële transacties.

Project niet-melders

De onderzoeken zijn onderdeel van het project Niet-Melders, een gezamenlijk project van FIOD, de afdeling financiële opsporing van de Nationale Recherche (NR-fiet-fin), de FIU-NL, het Bureau financieel toezicht (BFT), unit Mot ordening van de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie (OM). Dat project wil het naleefgedrag van de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verbeteren. Ongebruikelijke transacties - zoals bijvoorbeeld contante betaling van meer dan 25.000 euro - moeten gemeld worden aan de FIU-NL, zodat naar deze transacties desgewenst een strafrechtelijk (financieel) onderzoek kan worden ingesteld. Het niet naleven van de regels werkt ondermijnend en concurrentievervalsend. Daarom pakt de overheid dit aan.

In de toekomst worden meer acties gepland om het naleefgedrag van de Wwft te verbeteren, er zal  onder andere gekeken worden naar het meldingsgedrag van accountants en fiscalisten. De rol van poortwachters is uitermate belangrijk als het gaat om de bestrijding van witwassen. Meldingen afkomstig uit deze beroepsgroepen die door de FIU-NL als verdacht worden aangemerkt worden daadwerkelijk allemaal beoordeeld ten behoeve van de opsporing. Toezichthouders, FIU, politie en OM slaan handen ineen om dit blijvend aan te pakken.

In juli van dit jaar was de eerste actie van het project niet-melders (zie persbericht). Deze actie heeft 5 strafrechtelijke onderzoeken opgeleverd, deze zaken worden beoordeeld.

 

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^