'Over de voorgestelde interceptiebevoegdheden voor inlichtingenen veiligheidsdiensten'

In juli 2015 heeft het kabinet een voorstel geopenbaard voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 20xx), ter vervanging van de huidige wet (Wiv 2002). De internetconsultatie over dit voorstel heeft ongebruikelijk veel reacties opgeleverd, veelal kritisch van aard, waarin bijvoorbeeld gesproken wordt van sleepnetten waarmee de diensten massaal gegevens zouden gaan verzamelen. De resultaten van deze consultatie zijn nog niet verwerkt. De twee meest controversiële onderwerpen zijn het onafhankelijke toezicht op de diensten en het interceptiestelsel. Dit artikel richt zich op het laatste onderwerp en bepleit een werkwijze waarbij het verzamelen en selecteren hand in hand gaan. Lees verder:

Print Friendly and PDF ^