'Over beboeting van medeplichtigen, uitlokkers en doen plegers'

Per 1 januari 2014 is artikel 67o AWR ingevoerd. Op grond van deze bepaling kunnen aan medeplichtingen, uitlokkers en doen plegers fiscale boeten worden opgelegd. Voordien werden alleen plegers en medeplegers als overtreders in de zin van de Awb aangemerkt. Deze keuze werd destijds bewust gemaakt. Waar om was beboeting van deze drie deelnemers aanvankelijk uitgesloten, waarom is vervolgens toch tot uitbreiding besloten en wat zijn de gevolgen voor de fiscale praktijkvoering?

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^