Organik Kimya voldoet aan eisen Inspectie SZW

Organik Kimya heeft de controlekamer en enkele andere verblijfsruimten naar een andere locatie verplaatst en de oorspronkelijke ruimten afgesloten. Hiermee heeft het Rotterdamse chemiebedrijf een einde gemaakt aan een gevaarlijke situatie. Op vrijdag 30 november jl kreeg Organik Kimya van de Inspectie SZW de opdracht om binnen 2 dagen de controlekamer en andere verblijfruimten in het productiegebouw stil te leggen. Deze opdracht was een week eerder, op woensdag 21 november, al aangezegd. In de voornoemde ruimten was volgens de Inspectie SZW sprake van gevaar.  Medewerkers hadden onvoldoende mogelijkheid om in geval van een calamiteit veilig en binnen de daarvoor gestelde tijd naar buiten te komen.

Tijdens een onaangekondigde nachtelijke controle op 9 november jl is vastgesteld dat deze eerder dit jaar door de Inspectie aangetroffen onveilige situatie nog steeds bestond. Bij een brand of vrijkomen van gevaarlijke stoffen kunnen schadelijke dampen via het trappenhuis naar de controlekamer komen. Dit trappenhuis is tegelijkertijd de enige vluchtmogelijkheid vanuit de controlekamer en andere verblijfruimten in dat deel van het gebouw.

Op vrijdagavond 30 november jl. heeft Organik Kimya een nieuwe controle aangevraagd om te tonen dat de gevraagde maatregelen inmiddels genomen waren. Dat bleek toen nog niet helemaal voldoende. Op zondag 2 december jl. heeft Organik Kimya alsnog aan de eisen van de Inspectie SZW voldaan. Daarmee is de dwangsombeschikking van €200.000 per week met een maximum van €2.000.000 opgeheven en kan Organik Kimya de exploitatie hervatten.

 

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^