Gedeelte van strafdossier uit auto gestolen

Gisteravond zijn uit een auto een gedeelte van een kopie-strafdossier en een conceptversie van een uitspraak gestolen. Het gestolen dossier betrof één ordner die deel uitmaakte van een veel omvangrijker dossier. Het dossier is onderdeel van een strafzaak die in behandeling is bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch. De zaak van de conceptuitspraak is inmiddels afgerond en het hof heeft hierin uitspraak gedaan. Afgesloten kofferbak

Alle gestolen stukken bevonden zich in een afgesloten auto die stond geparkeerd op een openbare parkeerplaats in 's-Hertogenbosch. In de afgesloten kofferbak bevond zich een koffer met daarin de ordner met dossierstukken en de conceptuitspraak. De koffer was van buitenaf niet zichtbaar.

Politieverklaringen

De zaaksgriffier had de ordner en de uitspraak meegenomen om thuis aan te werken, wat binnen de Rechtspraak niet ongebruikelijk is. In het dossier zaten verklaringen van de verdachte, zoals hij die heeft afgelegd bij de politie. Deze verklaringen zijn tijdens eerdere behandelingen van de rechtszaak op een zitting besproken of komen nog (opnieuw) aan de orde.

Aangifte

De advocaat van de verdachte en de advocaat-generaal (OM) zijn op de hoogte gebracht. Ook heeft de griffier bij de politie aangifte gedaan van diefstal.

De inhoudelijke behandeling van de zaak gaat door volgens planning.

 

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^