Opstelten stuurt Bibob jaarverslag 2013 naar Tweede Kamer

In 2003 trad de Wet Bibob in werking en werd het Landelijk Bureau Bibob, onderdeel van Justis, opgericht. Op verzoek van bestuursorganen onderzoekt het Bureau het risico dat vergunningen worden misbruikt voor criminele doeleinden. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft gisteren het jaarverslag over het Bibob-jubileumjaar 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Screen Shot 2014-05-09 at 7.40.24 AM

 

In 2013 hadden de meeste adviezen van het Bureau betrekking op de horecabranche; dat waren er 128. Daarna volgen onder andere de coffeeshopbranche (54), de seksbranche (15) en de milieusector (10).

 

Screen Shot 2014-05-09 at 7.41.00 AM

 

Ernstig gevaar

In totaal gaf het Bureau 268 adviezen af in 2013, een vergelijkbaar aantal als in voorgaande jaren. In 131 gevallen (49%) was sprake van ‘ernstig gevaar’ en in 37 gevallen (14%) ging het om een ‘mindere mate van gevaar’.  De meeste aanvragen waren afkomstig van bestuursorganen uit Noord-Brabant, gevolgd door Zuid-Holland en Noord-Holland.

Screen Shot 2014-05-09 at 7.41.25 AM

 

Klanten tevreden

Justis hecht waarde aan de mening van bestuursorganen over de verstrekte adviezen en voert continu klanttevredenheidsonderzoek uit. Hieruit blijkt dat de bestuursorganen in 2013 tevreden waren over de adviezen en de ondersteuning van het Bureau. Voor de leesbaarheid en de volledigheid van de adviezen gaven zij een 8, voor de doorlooptijden een 7 en voor de communicatie tijdens het onderzoeksproces een 9. Dit oordeel is gelijk aan dat van 2012.

Wetswijziging

Op 1 juli 2013 is de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob in werking getreden, waarmee onder meer het toepassingsbereik van de Wet Bibob is uitgebreid en enkele verbeteringen zijn doorgevoerd. De uitbreiding geldt voor de vastgoedsector, de kansspelsector, de vuurwerkimporteurs, vergunningen op grond van de Huisvestingswet en voor de uitvoer, doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten. Voor de gemeentelijke vergunningen en ontheffingen geldt dat de Wet Bibob geen specifieke branches meer aanwijst. Gemeenten kunnen nu zelf bepalen welke vergunningen voor inrichting of bedrijf die zijn gebaseerd op een gemeentelijke verordening worden gescreend.

Print Friendly and PDF ^