Opstelten start campagne 'Pas Op Koper'

Vandaag start de campagne “Pas op Koper”, om bekendheid te geven aan de invoering van de legitimatieplicht in de koperhandel op 1 januari 2013. De legitimatieplicht is bedoeld om de verkoop van gestolen koper moeilijker te maken. De campagne richt zich op metaalopkopers en aanbieders van koper. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie verzorgde de aftrap van de campagne bij een metaalrecyclingbedrijf in Nootdorp door het gieten van een koperen plaatje met het campagnelogo. Legitimatieplicht

Per 1 januari 2013 wordt de legitimatieplicht voor de handel in koper en koperlegeringen ingevoerd. Wanneer iemand koper, koperkabel of een koperlegering aanbiedt en contant uitbetaald wil worden, moet hij zich voortaan legitimeren. Dit betekent dat opkopers hun klant moeten vragen om een geldig identiteitsbewijs en een aantal gegevens over de aankoop, de klant en diens identiteitsbewijs moeten registreren. Zo wordt het voor koperdieven moeilijker om hun gestolen waar aan te bieden en zijn zij gemakkelijker op te sporen door de politie.

Nu al zijn metaalopkopers wettelijk verplicht elke aankoop te registreren. Dit betekent dat ze het volgnummer, de datum van aankoop, de omschrijving van het aangekochte goed, de koopprijs en de naam en adres van de aanbieder in hun administratie moeten opnemen. Per 1 januari 2013 komt daar in geval van contante betaling van koper, koperkabel en koperlegeringen het nummer en type identiteitsbewijs van de aanbieder bij. Een team van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en de politie zullen onaangekondigd bij metaalopkopers langs gaan om te controleren of voldaan wordt aan de legitimatieplicht bij contante inkoop. Wanneer dat niet het geval is, kunnen de controleurs een boete opleggen.

Campagne

De campagne bestaat uit twee radiospotjes, een website www.pasopkoper.nl, banners, online advertenties, animatiefilmpjes en een huis-aan-huisartikel. Ook wordt een informatiepakket aan metaalopkopers beschikbaar gesteld waarmee zij hun klanten kunnen informeren. Het informatiepakket bevat twee posters, twee raamstickers, een displaybakje met flyers en een begeleidende brief met informatie over de legitimatieplicht.

Aanpak koperdiefstal

ProRail, TenneT, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie, het Openbaar Ministerie en de Metaal Recycling Federatie hebben in het kader van het convenant Actie Koperslag diverse maatregelen getroffen, met name tegen koperdiefstal die gevaarzetting kan veroorzaken. Het gaat onder meer om de inzet van flexibele politieteams, het gebruik van synthetisch DNA en een hogere strafeis tegen koperdieven door het Openbaar Ministerie. De invoering van de legitimatieplicht is een van de maatregelen die met de partners is genomen om koperdiefstal aan te pakken.

Resultaten

Het maandgemiddelde van koperdiefstallen met gevaarzetting is op en bij het spoor in het eerste half jaar van 2012 gedaald met 14% ten opzichte van het eerste half jaar van 2011 (van 43 naar 37 per maand). Bij het elektriciteitsnet is het maandgemiddelde van het aantal koperdiefstallen met gevaarzetting in het eerste half jaar van 2012 gelijk gebleven ten opzichte van het eerste half jaar van 2011 (5 per maand). Er zijn in 2012 tot en met oktober 24 verdachten van koperdiefstal met gevaarzetting bij het spoor en het elektriciteitsnet aangehouden.

 

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^