Opnieuw doorzoekingen naar fraude bij aanvragen sociale huurwoningen

In een al langer lopend onderzoek naar fraude bij het in aanmerking komen voor sociale huurwoningen zijn gisteren in Den Haag opnieuw woningen en kantoren doorzocht. In juli 2017 deed de Recherche SZW al een doorzoeking bij de woning en kantoor van een toen 40-jarige Haagse vrouw.

In dat onderzoek zijn nog twee verdachten in beeld gekomen, een 33 jarige man en een 40 jarige vrouw. De doorzoekingen door de Recherche SZW vonden plaats in twee woningen en drie bedrijfspanden. Daarbij is ook een geldhond ingezet. Er is beslag gelegd op administratie en op digitale gegevensdragers. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van het Functioneel Parket.

De verdenking is dat de verdachten, tegen betaling, documenten vervalsten zodat betrokkenen in aanmerking kwamen voor sociale huurwoningen waar ze geen recht op hadden. Het gaat hierbij om documenten zoals inkomensformulieren van de Belastingdienst, loonstroken, jaaropgaven, bankafschriften, uittreksels GBA en werkgeversverklaringen. Naast deze vervalsingen kon er door de verdachten mogelijk voor worden gezorgd dat de betrokkenen hoger op de wachtlijst voor een sociale huurwoning kwamen. Binnen het onderzoek is zicht op een groot aantal gevallen waarbij op een dergelijke frauduleuze wijze sociale huurwoningen zijn verkregen. Niet uitgesloten wordt dat de valse documenten ook voor andere zaken werden gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het krijgen van een hypotheek.

Tijdens het onderzoek bleek een link tussen de verdachte uit juli 2017 en twee andere personen. Deze personen worden nu ook verdacht van het vervalsen dan wel valselijk opmaken van documenten. Vermoedelijk werden deze activiteiten al sinds 2012 uitgevoerd. Voor het vervalsen van de documenten werden bedragen gevraagd van enkele honderden euro’s tot enkele duizenden euro’s. De vervalste documenten werden waarschijnlijk vooral gebruikt voor het verkrijgen van huurwoningen bij woningcorporaties in Den Haag en omgeving.

Het maken en gebruikmaken van valse stukken is ondermijnend voor onze samenleving. Te denken valt aan het op onjuiste gronden toewijzen van sociale huurwoningen aan woningzoekenden. Beschikbare woningen zijn hierdoor onvoldoende beschikbaar voor hen die er wel recht hebben. Ook kunnen personen met behulp deze valse stukken ten onrechte in aanmerking komen voor bijvoorbeeld hypotheken en uitkeringen. In de meest kwalijke gevallen zou het mogelijk kunnen gaan om het afdekken van een criminele inkomstenbron. Daarom pakt het Openbaar Ministerie met de betrokken opsporingsdiensten dit aan.

 

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^