'Openbaarmaking aan een onvoorspelbare financiële markt, een goede aanpak van marktmisbruik?'

Als we niet weten hoe de markten zullen reageren, voorzien we de markt onverkort van informatie. Dat is het motto dat kennelijk voortaan geldt. In Lafonta/AMF beantwoordde het Hof van Justitie (HvJ) de haar voorgelegde prejudiciële vraag – of informatie koersgevoelige informatie kan opleveren ook indien een instelling niet weet welke richting de koers zal opgaan bij openbaarmaking van koersgevoelige informatie – bevestigend. Onafhankelijk of de markt de informatie positief of negatief waardeert kan dergelijke informatie als voldoende concreet worden gezien en wordt aan een belangrijk vereiste van koersgevoelige informatie voldaan. De Nederlandse bestuursrechtpraktijk sloot zich daar overigens al bij aan. Ook het CBb bepaalde in mei 2014 al – zonder dat overigens een prejudiciële vraag werd gesteld – dat bij het aannemen van een openbaarmakingsplicht voor een uitgevende instelling de richting van de koers er niet toe doet (zij het bij invulling van een ander criterium van koersgevoelige informatie of bij publicatie van de informatie een significante invloed op de koers kan worden verwacht).  Lees verder:

Dit artikel is enkel te raadplegen indien u bent geabonneerd op Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming.

 

Pieter Duyx verzorgt op 13 november de cursus Marktmisbruik.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

 

Print Friendly and PDF ^