Ontnemingsvorderingen & faillissementen

Een voorbeeld van de samenkomst van civiele en fiscale aspecten in strafrechtelijke procedures biedt een recente beschikking van de raadkamer van het Gerechtshof Den Haag over het kwijtschelden van een ontnemingsvordering.

De situatie was als volgt: op 16 juni 2006 was een verplichting opgelegd aan een veroordeelde tot het betalen van een bedrag van € 285.700,- ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit arrest is op 1 juli 2006 onherroepelijk geworden. Op 29 september 2004 is de betreffende persoon failliet verklaard. Dit faillissement is op 18 april 2009 geëindigd na homologatie van een bereikt akkoord zoals bedoeld in artikel 161 van de Faillissementswet. Homologatie wil zeggen dat door de failliet wordt aangeboden een bepaald percentage van de vorderingen te betalen tegen finale kwijting. Een akkoord geldt alleen voor de concurrente schuldeisers. In casu was in het homologatie akkoord opgenomen dat de failliet 3,5% van de vordering diende te betalen.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^