Ontnemingsvorderingen en fiscaliteiten

De vraag is: hoe ga je om met een ontnemingsvordering in je belastingaangifte? De Belastingkamer heeft hier op 18 mei 2018  een uitspraak over gedaan die recent is gepubliceerd.

De belastingplichtige heeft in de onderhavige zaak betoogd dat zij een voorziening wil vormen voor het bedrag van € 147.016,69 voor wat betreft de inkomstenbelasting over het jaar 2012. Op 11 maart 2015 is een ontnemingsrapportage opgesteld, die tot de stukken van het geding behoort. In deze rapportage is het wederrechtelijk verkregen voordeel (hierna ook: het WVV) van belanstingplichtige berekend op € 147.016,69. De belastingplichtige voert daartoe aan dat – nu er in de strafrechtelijke sfeer volgens de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad geen rekening kan worden gehouden met de belastingheffing – het van belang is om in het kader van de fiscale procedure na te gaan of de betaling van de ontnemingsmaatregel in fiscale zin tot herstel van de rechtmatige toestand leidt. Zij wijst in dat verband op de Aanwijzing Ontneming  van 16 februari 2009, paragraaf 13.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^