Ontnemingsrecht | Toepassing van de ontnemingsmaatregel in de praktijk

Het ontnemingsrecht heeft de afgelopen jaren een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Gaandeweg zijn de wettelijke mogelijkheden verruimd en is de aandacht en belangstelling voor het ontnemingsrecht aan de kant van de opsporingsinstanties toegenomen. Het OM heeft inmiddels het vorderen van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel als één van de afpakmogelijkheden tot kerntaak verheven.

In dit boek wordt het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel besproken aan de hand van het procedurele verloop en de aan ontnemingszaken te stellen eisen op grond van de wetgeving, de regelgeving en de jurisprudentie. We beogen aldus de lezer in grote lijnen kennis te laten maken met het ontnemingsrecht, waarbij we de theorie verhelderen met praktijkvoorbeelden. Door het hanteren van een uitvoerig notenapparaat maken wij de lezer (verder) wegwijs in dit rechtsgebied.

Praktische Informatie

Auteurs: M.D. Nuis & J.D.L. Nuis ISBN: 9789462402195 122 pagina’s € 24,95

Vader en dochter Nuis studeerden beiden af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in 1979 [hoofdrichting: (internationaal) privaatrecht] resp. 2012 (straf- en privaatrecht). Hij is werkzaam als vice-president van / senior raadsheer in het gerechtshof Amsterdam en heeft als taakaccent het ontnemingsrecht naast fraude, economie en milieu. Zij is werkzaam geweest op het FP (Functioneel Parket) en bij het AML (Anti Money Laundering Centre) en werkt thans in het onderwijs. Hun interesse ligt op het gebied van het financiële (straf) recht. Zij publiceerden op dat gebied in 2013 en 2014 in het NJB en in TPWS verscheen november 2014 van hun hand een gezamenlijk artikel over Matiging in het ontnemingsrecht.

Klik hier om te bestellen.

Print Friendly and PDF ^