Onderzoek Odfjell toont tekortkomingen Brzo-sector

In 2013 publiceerde de Onderzoeksraad het rapport ‘Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam’. Dit onderzoek ging in op de misstanden bij het bedrijf en het toezicht daarop. De casus Odfjell heeft grote indruk gemaakt op de sector en de toezichthouders. Het moeizame en zeer veeleisende proces dat Odfjell Terminals Rotterdam heeft doorgemaakt na de stillegging, laat zien hoe ingrijpend de gevolgen zijn voor een bedrijf als het de veiligheid langdurig verwaarloost.

De Onderzoeksraad wilde weten wat het uiteindelijke effect is geweest van zijn onderzoek naar Odfjell en de aanbevelingen. Dat is nu onderzocht.

Het blijkt dat zowel de betrokken bedrijven als overheidspartijen maatregelen hebben getroffen om de veiligheid bij Brzo-bedrijven te verbeteren. Juist de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen hebben een extra verantwoordelijkheid voor de veiligheid van mens en milieu: ze moeten daar structureel aandacht, kennis en middelen voor inzetten. Bedrijven en overheid hebben inmiddels goede stappen gezet, maar de Raad is er nog niet van overtuigd dat met deze maatregelen het juiste veiligheidsniveau wordt bereikt.
 

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^