Onderzoek naar weigeraars om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst

De FIOD heeft op 3 mei in een strafrechtelijk onderzoek een doorzoeking gedaan in een woning in Druten. Het onderzoek richt zich op een 58-jarige vrouw uit Druten. Zij wordt verdacht van het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op tweehonderdduizend euro en fysieke en digitale administratie.

In 2015 heeft de Belastingdienst een verzoek gedaan aan de Zwitserse overheid om bij een Zwitserse bank informatie op te vragen over Nederlandse ingezetenen. In dit verzoek zijn gegevens gevraagd van de Nederlandse rekeninghouders die klant zijn bij die bank. De Belastingdienst heeft de gevraagde informatie ontvangen van de Zwitserse overheid.

De Belastingdienst heeft vervolgens schriftelijk om gegevens en inlichtingen gevraagd aan de rekeninghouders die het vermogen op die buitenlandse rekeningen niet hadden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting. Een aantal rekeninghouders verstrekt niet de door de Belastingdienst gevraagde gegevens en inlichtingen.

Dit strafrechtelijke onderzoek is een onderzoek in een reeks strafrechtelijke onderzoeken naar Nederlanders die weigeren om inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst. Eerdere acties waren op 31 oktober en 7 november 2017. Alle strafrechtelijke onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD

 

 

Print Friendly and PDF ^