OM requireert in hoger beroep tot ontvankelijkheid in Kastanjezaak

De advocaat-generaal in Leeuwarden heeft gisteren in hoger beroep betoogd dat het wel ontvankelijk is in de vervolging van 26 verdachten in de fraudezaak Kastanje. Volgens het OM zijn er geen aanknopingspunten die de eerder uitgesproken niet-ontvankelijkheid ondersteunen.

In de zogenoemde Kastanjezaak staan in totaal 34 verdachten terecht voor onder meer het verkrijgen van hypotheken met valse werkgeversverklaringen en loonspecificaties. De verdachten (veelal Vietnamezen) wordt valsheid in geschrifte, het hebben van hennepkwekerijen, deelname aan een criminele organisatie en witwassen ten laste gelegd.

De rechtbank Noord-Nederland verklaarde op 29 oktober 2012 het OM niet-ontvankelijk in de zaken tegen 26 verdachten. De rechtbank kwam tot deze beslissing, omdat het OM weigerde gevolg te geven aan het bevel van de rechtbank om de zaaksofficier die tevens zittingsofficier was als getuige op te roepen. Het OM stelde hoger beroep in.

In de visie van het OM is de rechtbank ten onrechte afgeweken van de hoofdregel van het Nederlandse stelsel van strafvordering, dat de zaaksofficier die in dezelfde strafzaak tevens zittingsofficier is, niet als getuige kan worden gehoord. Daarnaast is het OM van mening dat de beslissing van de rechtbank over de noodzakelijkheid van het horen van de officier van justitie als getuige onvoldoende is gemotiveerd. Het OM heeft dan ook terecht geen gevolg gegeven aan de beslissing van de rechtbank tot het oproepen van de officier van justitie als getuige.

Tijdens de zitting van vandaag staan niet de ten laste gelegde feiten centraal, maar wordt uitsluitend gekeken naar de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Indien het Hof het OM ontvankelijk verklaart zal de zaak door de rechtbank opnieuw inhoudelijk worden behandeld.

De rechtbank Noord-Nederland verklaarde het OM in de andere acht zaken wel ontvankelijk en veroordeelde de verdachten tot gevangenisstraffen variërend van 4 maanden tot 4 jaren. Het hoger beroep in deze zaken wordt op een later moment behandeld.

De zitting gaat verder op 8 en 28 november. Uitspraak (naar verwachting) op 12 december 2013.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^