OM: Nederland toonaangevend bij aanpak cybercrime

  Nederland is een toonaangevend land bij de internationale aanpak van cybercrime. Het OM in Nederland heeft een aanjagende rol vervuld bij de afstemming van de justitiële aanpak van gebruikers van software van het bedrijf ‘Blackshades’ (zie kader). Verder was Nederland in 2015 gastheer van de Global Conference on Cyber Security in Den Haag, een internationale conferentie over een open, vrij en veilig digitaal domein.

Het team HTC heeft in 2014 negentien volwaardige opsporingsonderzoeken afgerond. Deze onderzoeken zijn gestart binnen de doelstellingen van HTC voor 2014: aanvallen op vitale infrastructuren, aanvallen op het financiële stelsel en ransomware, botnets, facilitators en malwareverspreiding. Drie van de negentien opsporingsonderzoeken vonden plaats in het kader van een omvangrijk rechtshulpverzoek dat een ander land bij Nederland had ingediend. De doelstelling voor 2014 – twintig omvangrijke opsporingsonderzoeken – is net niet behaald. Dit heeft onder andere te maken met andere urgente prioriteiten.

Het aantal grote, complexe cybercrimeonderzoeken is afgelopen jaren gestegen van een enkel onderzoek naar zo’n twintig onderzoeken per jaar. De ambitie voor de komende jaren is de aanpak verder te verbreden. Naar verwachting neemt cybercrime in de komende jaren toe. Als zelfstandige criminele activiteit (computervredebreuk) waarmee burgers en bedrijven en overheden slachtoffer worden van hacks en kwaadaardige software. Nu steeds meer apparaten en databases met internet worden verbonden neemt de kwetsbaarheid op dit punt toe. Maar ook speelt de digitale wereld steeds meer een sleutelrol in andere criminele activiteiten. Bijvoorbeeld waar beroepscriminelen handelen via online handelsplaatsen (zie kader), berovingen zich verplaatsen van de straat naar het web, of middelbare scholieren elkaar bestelen of bedreigen in online games of apps. De aanpak van cybercrime staat daarom samen met andere thema’s centraal in de veiligheidsagenda 2015-2018. De strafrechtelijke aanpak van cybercrime wordt in alle regio’s geïntensiveerd en het OM gaat meer onderzoeken starten en verdachten vervolgen. Daarnaast is het doel om samen met partners cybercrime terug te dringen, door onder andere de weerbaarheid van burgers en bedrijven te vergroten en preventieve systeemmaatregelen te treffen.

Bron: OM Jaarbericht 2014

Print Friendly and PDF ^