OM eist werkstraffen tegen een voormalig voorman van een werkploeg, een terminalmanager en een voormalig algemeen directeur van Odfjell

Het Openbaar Ministerie heeft op 21 februari jl. in de rechtbank in Rotterdam werkstraffen van 120 uur geëist tegen een voormalig voorman van een werkploeg, een terminalmanager en een voormalig algemeen directeur van Odfjell.  Het OM verwijt hen dat zij - ondanks waarschuwingen en bezwaren van de werkvloer - leiding hebben gegeven aan een onveilige manier van werken met de gevaarlijke, explosieve en giftige stof Methanol. Bij het vullen van een wagon met methanol, zijn duizenden liters methanol naast de treinwagon gekomen, waardoor een gevaarlijke situatie is ontstaan voor mens en omgeving.

In oktober 2009 moesten bij Odfjell treinwagons met methanol beladen worden. Uit onderzoek blijkt dat de belading onder tijdsdruk stond. Een grote klant dreigde zonder methanol te komen te zitten. Er waren computerproblemen en daarom  wordt besloten om een van de treinwagons niet via de voorgeschreven manier te beladen, maar handmatig met behulp van een slang. Door het zo te doen was er geen beveiliging tegen overlopen. Daarnaast was de slang niet verbonden met de machine die eventuele giftige dampen kon afzuigen, zoals voorgeschreven in de vergunning.  Vervolgens gaat er iets mis, waardoor circa 3500 liter methanol naast de tankwagon liep. Uiteindelijk wist een van de werknemers de laadpijp waaraan de slang is bevestigd af te sluiten. De werknemers op de werkvloer hadden vooraf aan het handmatig vullen gewaarschuwd voor de risico’s en de gevaren.

'Protest werknemers genegeerd'

De voorman en terminalmanager gaven ondanks deze bezwaren toch opdracht om het zo te doen. Een medewerker spreekt zelfs dat hij dit “onder dwang moesten doen”. Het OM verwijt de twee het feitelijk leiding geven aan het handelen door Odfjell in strijd met de vergunningvoorschriften. Het OM rekent de algemeen directeur van Odfjell aan dat werkinstructies niet werden nageleefd, voorgeschreven beveiligingen werden omzeild: "Een gevaarlijke stof kwam in aanzienlijke hoeveelheid vrij binnen een explosiegevaarlijke zone, de gezondheid van werknemers was in het geding en protest van werknemers was genegeerd." Door op deze wijze onder de gegeven omstandigheden de zaak aan zich te trekken en de regie te nemen, is er volgens het OM sprake van het feitelijk leidinggeven aan de opzettelijke overtredingen van de wet milieubeheer.

‘Veiligheid hoort voor alles te gaan’

De officier van justitie vindt het buitengewoon ernstige feiten. “Bij een hoog risico-bedrijf als Odfjell, in een hoog risico-omgeving als de Europoort gelegen in een dichtbevolkt gebied als de Randstad dient veiligheid voor alles te gaan. Bij dat soort bedrijven dienen leidinggevenden dit motto uit te dragen in woord en daad. Bij elke opdracht die wordt gegeven, bij elke handeling die onder hun leiding plaatsvindt. Veiligheid, gezondheid en milieu dienen voorop te staan en daarna volgen pas de klant, de winst en het image. Deze instelling werd node gemist bij de verdachten die vandaag terecht staan ten tijde van en na het incident in oktober 2009.” Ook al gaat het hier om oudere feiten, die in 2013 aan het licht kwamen, toch is, gelet op de belangen die hier in het geding zijn, een duidelijk signaal op zijn plaats. De officier vindt daarom een werkstraf van 120 uur passend voor alle drie de leidinggevenden.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^