OM eist 240 uur werkstraf voor verduistering uit erfenis

De officier van justitie heeft vandaag voor de rechtbank in Zutphen een werkstraf van 240 uur geëist tegen een 61-jarige man uit Dronten. De man zou als executeur-afwikkelingsbewindvoerdergeld hebben verduisterd uit een erfenis, waarin hij zelf ook erfgenaam was. Het zou gaan om een bedrag van 118.250 euro.

De man trad in 2009 in Doetinchem op als afwikkelaar van de nalatenschapvan een overleden familielid en was in die hoedanigheid belast met het op juiste wijze verdelen van de erfenis. Het verwijt dat het OM hem maakt, is dat hij als ‘heer en meester’ over de geldbedragen is gaan beschikken, zonder rekening te houden met de belangen van de andere erfgenaam. Zo heeft hij diverse keren bedragen naar eigen rekeningen overgeboekt. Daarvan werden onder andere schulden van zijn onderneming betaald.

Een executeur-afwikkelingsbewindvoerderis bevoegd om geld uit een erfenis voortijdig uit te delen, maar volgens het OM heeft de man de daarbij geldende regels met voeten getreden. In totaal zou de man een bedrag van 118.250 eurouit de erfenis aan zichzelf hebben uitgekeerd.

De mede-erfgenaam is in onwetendheid gebleven over de hoogte van de erfenis en de voortijdige uitkeringen die de man aan zichzelf deed. De erfgenaam begreep pas dat er geld te verdelen was, toen hij een belastingaanslag voor successierechten kreeg. De mede-erfgenaam deed aangifte en startte een civiele procedure tegen de Drontenaar.

Het OM heeft de strafzaak tegen de man doorgezet, omdat hij volgens de officier het vonnis dat in de civiele procedure is gewezen, naast zich neer heeft gelegd. Het OM heeft de man aangespoord om alsnog tot een regeling met de mede-erfgenaam te komen, maar ook hieraan heeft de man geen gevolg gegeven.

De officier van justitie weegt bij de strafmaat mee dat verdachte wordt verondersteld financieel onderlegd en betrouwbaar te zijn. Hij heeft een bedrijfskundig adviesbureau en een administratiekantoor en bekleedde tot voor kort een politieke functie.

De man heeft geen strafblad en de kans op recidive acht de officier klein. Alles afwegende vindt de officier van justitie een werkstraf van 240 uur passend.

De rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, doet over twee weken uitspraak.

 

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^