NJCM-studieavond: Europees Aanhoudingsbevel (EAB)

Tijd: 18.30 - 20.45 uurInloop: 18.00 uur (incl. broodjesbuffet) Plaats: Hotel Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam

De invloed van de Europese Unie op het nationale straf(proces)recht is de afgelopen jaren steeds meer toegenomen. Van de instrumenten die vanuit de Europese Unie tot stand zijn gekomen is het voornaamste en bekendste instrument toch wel het Europees aanhoudingsbevel (EAB) of ‘European Arrest Warrant’. Dit instrument is voortgekomen uit het in 2002 aangenomen Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel. Doel van de procedure was om de uitlevering van verdachten tussen Europese lidstaten te vergemakkelijken. Het concept van de overlevering was hiermee geboren.

In 2012 verscheen een rapport van de Britse organisatie JUSTICE over het EAB, aan de totstandkoming waarvan het NJCM met medewerking van Nederlandse advocaten heeft bijgedragen. Het rapport doet verslag van een tweejarig onderzoek naar de werking van het EAB in de Europese lidstaten. Geconstateerd wordt dat er een spanning is tussen de snelle overleveringsprocedure en de bescherming van fundamentele rechten van verdachten. Andere kritiekpunten betreffen het inzetten van het EAB voor ‘kleine’ delicten, de beperkte mogelijkheden om een overlevering geblokkeerd te krijgen en het gebrek aan ‘dual representation’ (een contactpersoon/raadsman in zowel de verzoekende als de uitvaardigende lidstaat).

Het rapport van JUSTICE en de daarin genoemde kritiekpunten vormen voor het NJCM aanleiding om een studieavond aan het EAB te wijden. Een gevarieerde groep sprekers uit de wetenschap, de verdediging en het Openbaar Ministerie zal het EAB bespreken vanuit verschillende perspectieven. De mensenrechtelijke invalshoek zal hierbij centraal staan.

Avondvoorzitter ► mr. B. (Bart) Stapert advocaat, Advocatenkantoor Stapert

Sprekers ► mr. J. (Jozef) Rammelt advocaat, Keizer Advocaten ► prof. mr. A.H. (André) Klip hoogleraar straf(proces)recht en grensoverschrijdende aspecten van het strafrecht, Universiteit Maastricht ► mr. K. (Kasper) van der Schaft officier van justitie, Arrondissementsparket Amsterdam

Programma studieavond

Entree (incl. broodjes): €5 voor NJCM-leden, €8 voor niet-leden.

PO-punten: advocaten dienen zelf te beoordelen of dit seminar hun vakbekwaamheid ten goede komt en aldus PO-punten oplevert. Het NJCM verstrekt in dat geval een bewijs van deelname (kosten: €125,- incl. syllabus en broodjes).

Syllabus: aanschaf van de syllabus is optioneel. Kosten: voor NJCM-leden en studenten €12,50, voor anderen €15,-. Te bestellen bij het NJCM-secretariaat.

Klik hier voor meer informatie.

 

Print Friendly and PDF ^