Nieuwe Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim van kracht

Per 1 juli 2017 is een nieuwe Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim (2017R002) van kracht. Deze richtlijn vervangt Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim (2013R015). Deze richtlijn is van toepassing op overtreding van de Leerplichtwet 1969. 

 

Print Friendly and PDF ^