Nieuwe Europese aanpak BTW-fraude?

De Europese Unie loopt jaarlijks miljarden euro’s mis ten gevolge van grensoverschrijdende btw-fraude. Na de invoering van het huidige btw-stelsel bleek al snel dat dit stelsel weeffouten bevatte en fraudegevoelig was. De aanpak van btw-fraude is sindsdien onderwerp van gesprek in de Europese Unie (EU) en er lijkt geen einde te komen aan nieuwe maatregelen om de fraude te bestrijden. Tot nu toe blijken die maatregelen weinig effectief. In juni 2013 hebben de Europese ministers overeenstemming bereikt over (wederom) een aantal (tijdelijke) maatregelen ter bestrijding van de fraude. Hebben nieuwe maatregelen zin? En zullen ze leiden tot een effectieve Europese aanpak van de btw-fraude?

  • Nieuwe Europese aanpak BTW-fraude? door M.A. Griffioen en E.C.J.M. van der Hel-van Dijk in WFR 2013/1382
Print Friendly and PDF ^