Nieuwe editie Tijdschrift voor Compliance verschenen

Op 20 april is de tweede editie van het Tijdschrift voor Compliance verschenen, welke in het teken staat van Mededinging en Compliance. Zoals ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangaf, stopt compliance op dit gebied niet met één bijeenkomst of met een pagina op het intranet, maar dienen alle bestuurders, leidinggevenden en medewerkers die in hun werk in aanraking kunnen komen met mededingingsvraagstukken zich actief en blijvend bezig te houden met compliance. Mede daarom heeft de redactie van het Tijdschrift voor Compliance het nuttig geacht een editie te wijden aan ‘Mededinging en Compliance’.

Deze editie bevat de volgende items:

Redactioneel. Mededinging en Compliance

Auteur(s): Frank Segers Redactie

 

De (terrein)winsten van compliance op het gebied van mededinging. Interview met Chris Fonteijn

Auteur(s): drs. D. Mijnheer

 

De praktijk van compliance met de mededingingsregels bij Philips. Interview met mr. drs. Nadiah Rutges-Al-Ani, lid van het legal compliance team van Koninklijke Philips N.V.

Auteur(s): mr. P.A.M. Broers en mr. Y.A. Maasdam

 

Do’s en don’ts voor de compliance officer ter voorkoming van mededingingsinbreuken

Auteur(s): mr. dr. M.Ph.M. Wiggers, mr. N.T. Brusik en mr. R.A. Fröger

 

Lessons Learned

 

Auteur(s): S.W.B. Boerma RA

 

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (60)

Auteur(s): dr. E.D. Karssing

 

Kritisch over ... Legal risk management encompliance in de zorg.

Auteur(s): prof em. mr A. Brack

 

How to get compliance into the DNA of employees?

Auteur(s): mr. R. Notermans

 

Stimuleren van complianceprogramma’s mededinging door toezichthouders: kan het beter?

Auteur(s): mr. P.A.M. Broers

 

Het ethisch stappenplan. Een voorstel tot een stappenplan dat past bij de ethische vragen van mensen in organisaties

Auteur(s): drs. S.D. Kuijper

 

Het beboeten van feitelijk leidinggevers in het mededingingsrecht

Auteur(s): mr. dr. J.J.M. Sluijs en mr. P.J.H.M. van Osch

 

Klik hier voor meer informatie.

 

Print Friendly and PDF ^