Nieuwe ACM presenteert haar strategie, marktvisie en prioriteiten 2013

Op 11 april 2013 heeft voorzitter Chris Fonteijn van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de nieuwe toezichthouder die op 1 april 2013 is ontstaan uit de samenvoeging van de NMa, de OPTA en de Consumentenautoriteit, drie stukken gepresenteerd waarin de activiteiten van de ACM in kaart worden gebracht: een concept strategie, een marktvisie en speerpunten voor 2013.

In het Strategiedocument beschrijft de ACM haar missie als: "Het bevorderen van kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten". Als kernwaarden van de ACM worden genoemd: onafhankelijkheid, openheid en professionaliteit. De nieuwe organisatie moet volgens voorzitter Fonteijn zo flexibel mogelijk te werk gaan: meer prioritering van het type zaken dat behandeld moet worden, meer samenwerking onder de toezichthouders en meer flexibiliteit van de keuze van de in te zetten instrumenten: regulering, bestuurlijke handhaving of informele afdoening.

De taken van de ACM zijn in vier directies ondergebracht:

 • een directie Consumenten, waarin alle vorige consumententaken van de Consumentenautoriteit, de NMA en de OPTA zijn samengebracht;
 • een directie Energie, die verantwoordelijk is voor het toezicht op energie en drinkwater;
 • een directie Telecom Vervoer en Post waarin de reguleringstaken voor deze sectoren zijn ondergebracht; en
 • een directie Mededinging, die de Mededingingswet moet toepassen.

In haar Marktvisie geeft de ACM de marktontwikkelingen weer die zij in de komende tijd aandachtig wil volgen.

 • In de financiële sector mogen de crisis en de verhoogde regelgevingsdruk, ook vanuit het staatssteunrecht, niet leiden tot een verslapping van de mededinging.
 • Als het gaat om de woonketen en de bouw is er stagnatie en stelt de ACM vast dat, ondanks de afwikkeling van de bouwfraude, bid rigging nog steeds betrekkelijk vaak voorkomt.
 • In de agrarische sector en de levensmiddelenhandel vestigt de ACM de aandacht op de prijsdruk op agrarische producten, de inkoopmacht van supermarkten, hoge consumentenprijzen en de wens om te komen tot duurzame productiemethoden.
 • Op het gebeid van de zorg signaleert de ACM de consolidatie van zorgverzekeraars, de prijsontwikkeling bij toeleveranciers van zorgverleners, de verschillende vormen van samenwerking tussen ziekenhuizen en de toegenomen concurrentie door de uitbreiding van het zorgsegment waarvoor geen vaste prijzen meer gelden.
 • In de telecommunicatiesector schenkt de ACM aandacht aan computercriminaliteit, de beschikbaarheid van breedband en de veiling van 4G-frequenties.
 • Op de postmarkt is sprake van een combinatie van liberalisering en teruglopende volumes.
 • In de vervoerssector wordt gewerkt aan een verdere liberalisering van het spoor.
 • Als het ten slotte gaat om energie, wil de ACM letten op de integratie van de Europese groothandelsmarkten, de wens om duurzaamheid, het netbeheer en nieuwe modellen op de retailmarkt.

Uit deze visie heeft de ACM de volgende Speerpunten 2013 gedestilleerd:

 • toetredingsdrempels in de hypotheekmarkt;
 • hoge inkoopkosten voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen;
 • samenwerkingsvormen met het oog op duurzaamheid;
 • de toepassing van de wet marktregels voor overheden;
 • overgang van basis breedbandinternet naar (super)snelle breedband;
 • versterking van de concurrentie in de mobiele telefonie;
 • meer transparantie voor consumenten;
 • bescherming tegen agressieve B2C verkoop;
 • een veilig internet;
 • één rekening voor energie;
 • integratie van de wholesale energiemarkt;
 • betaalbare en betrouwbare energienetwerken.
Print Friendly and PDF ^