Nieuw per 1 mei 2016: kosten aanvullende controles voor veehouders

Per 1 mei 2016 brengt de NVWA de kosten van aanvullende controles bij diergeneesmiddelen, dierenwelzijn en diergezondheid in rekening bij de veehouder. Dit volgt uit het kabinetsstandpunt over het doorberekenen van handhavingskosten, zoals dat staat in het rapport ‘Maat houden 2014’. De basis voor het in rekening brengen van aanvullende controles ligt in Europese regelgeving - artikel 28 van Verordening (EG) nr. 882/2004. Aanvullende controles tegen betaling zijn al gangbaar in de industriële productie, horeca en ambachtelijke productie en worden nu ook ingevoerd bij de veehouders.

Wat zijn aanvullende controles?

Aanvullende controles zijn controles buiten de gebruikelijke controleactiviteiten om en worden op een bedrijf gehouden als gevolg van een geconstateerde overtreding door dat bedrijf. Het gaat om hercontroles (de zogenaamde herinspecties) of aanvullende controles die nodig zijn om de omvang/oorzaak van een probleem/overtreding vast te stellen. Bij de meeste reguliere inspecties blijkt overigens niets aan de hand te zijn. Deze reguliere inspectie brengt de NVWA niet in rekening.

Wat houdt de aanvullende controle in bij diergeneesmiddelen?

Toezicht op diergeneesmiddelen, zoals het gebruik van antibiotica, is een speerpunt in het beleid van het ministerie van Economische zaken. Verkeerd gebruik van diergeneesmiddelen kan risico’s opleveren voor mens en milieu. Daarom gelden er strenge regels voor het toedienen en gebruik van diergeneesmiddelen. Aanvullende controles diergeneesmiddelen richten zich op:

  • onderzoek bij de veehouder nadat in het slachthuis is vastgesteld dat het maximum residu-limiet voor diergeneesmiddelen is overschreden;
  • onderzoek bij de veehouder nadat op het slachthuis is vastgesteld dat het Voedselketeninformatieformulier (VKI-formulier) niet overeenkomt met de feitelijke situatie van het dier. Voor de voedselveiligheid is het noodzakelijk dat dit formulier correct is ingevuld. Dat betreft ook het vermelden van diergeneesmiddelen waarvoor geen wachttermijn geldt.

Welke tarieven hanteert de NVWA?

Het bedrag dat de NVWA bij u in rekening brengt voor de aanvullende controles, bestaat uit een starttarief en een tarief per kwartier dat nodig is voor het uitvoeren van de aanvullende controle.

Werkformulier

Op de locatie houdt de NVWA-inspecteur de tijd bij die nodig is om de aanvullende controle uit te voeren. Deze tijd staat op een werkformulier. Als de aanvullende controle(s) door de inspecteur is afgerond, ontvangt u een doordruk van het werkformulier. Deze doordruk kunt u met de factuur vergelijken.

Gefaseerde invoering aanvullende controles

Het invoeren van het beleid waarbij de kosten van aanvullende controles voor diergeneesmiddelen, dierenwelzijn en diergezondheid bij veehouders in rekening worden gebracht, gebeurt in 3 fasen:

  • Fase 1 Diergeneesmiddelen (aanvullend onderzoek bij VoedselKetenInformatie (VKI) en overschrijdingen maximum residu limiet bij dieren die afgeleverd zijn aan slachthuis) per 1 mei 2016
  • Fase 2 Levende Dieren en Diergezondheid voor Identificatie en registratie van dieren en Dierenwelzijn  (Hoofdstuk 2 Besluit houders van dieren) in juni/juli 2016.
  • Fase 3 voor de resterende categorieën worden in januari 2017 aanvullende controles in rekening gebracht.

 Meer informatie:

 

Bron: NVWA

 

 

Print Friendly and PDF ^