Nieuw onderzoek Transparency International: grote tekortkomingen in Europees anti-witwasbeleid

Een nieuw internationaal rapport van Transparency International EU onderzoekt het nationale anti-witwasbeleid van zes Europese landen: Nederland, Italië, Luxemburg, Portugal, Tsjechië en Slovenië. Het onderzoek richt zich op transparantie van uiteindelijke belanghebbenden, een belangrijk aspect in de strijd tegen witwassen. De resultaten wijzen uit dat ondanks de politieke retoriek en de publieke verontwaardiging na de onthullingen van de Panama Papers en Global Laundromat, er nog steeds grote problemen zijn met betrekking tot anti-witwaswetgeving en de handhaving daarvan in Europese landen.

Met het huidige anti-witwasbeleid is het nog steeds mogelijk en relatief eenvoudig om de herkomst van activa te verduisteren en de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende (UBO) te verbergen, zoals blijkt uit de Panama Papers. Dit kan gedaan worden door het opzetten van complexe structuren met lege vennootschappen en trusts in offshore geheimhoudingsgebieden, door het gebruik van aandelen aan toonder, door het misbruik van ‘nominee directors’  als schijnaandeelhouders, of zelfs een combinatie van al het voorgaande.

Het internationale onderzoeksrapport van TI-EU, in samenwerking met onder meer TI-NL, laat zien dat het huidige anti-witwasbeleid in Europa niet voorkomt dat corrupt geld door de financiële centra van Europa stroomt. Het rapport wijst op gebieden van ernstige zorg, evenals een aantal belangrijke zwakke plekken in zowel de wet als de praktijk in de geanalyseerde landen.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^