'Nieuw OESO rapport over omkoping van buitenlandse ambtenaren'

Op 2 december 2014 is door de OESO een belangrijk rapport gepubliceerd over de vorderingen op het gebied van de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren door bedrijven. In diverse landen is de wetgeving aangescherpt en internationale organisaties hebben anticorruptierichtlijnen uitgevaardigd. Vooral de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hanteren strenge anticorruptiewetgeving met extraterritoriale werking, waarmee − zo leert de praktijk − ook Nederlandse ondernemers te maken kunnen krijgen. Het OECD Foreign Bribery Report toont aan dat meer aandacht voor anticorruptiebestrijding noodzakelijk is. Daarbij komt een belangrijke rol toe aan commissarissen en het senior management van bedrijven. De ‘tone at the top’ is immers (mede) bepalend voor de cultuur van een bedrijf. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^