Nieuw feitenboekje bestuurlijke strafbeschikking milieu

Er is een nieuwe versie van de feitenboekje bestuurlijke strafbeschikking milieu beschikbaar voor BOA’s werkzaam voor waterschappen, provincies, RUD’s en de landelijke inspecties. De wijzigingen zijn onder meer verbeteringen in de beschrijvende teksten, aanpassingen van artikelnummers en artikelbeschrijvingen door gewijzigde wetgeving (Vuurwerkbesluit). Ook zijn de boekjes aangevuld met enkele feiten voor BRZO-toezicht. De bestuurlijke strafbeschikking milieu die per 1 mei 2012 in werking is getreden, kan ingezet worden voor de handhaving op bepaalde milieu en keur-feiten. Deze feitomschrijvingen en feitcodes zijn te vinden in het zogenaamde feitenboekje waar de Buitengewoon Opsporings Ambtenaar mee werkt.

 

Klik hier voor de digitale versie van het Feitenboekje 'Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten'.

Print Friendly and PDF ^