'Nieuw boetebeleid in de zorg'

Het Instrument van de bestuurlijke boete is een middel voor de minister om naleving van volksgezondheidswetten te bevorderen en de verschillende doelstellingen van deze wetten te realiseren. In deze volksgezondheidswetten zijn de maximaal op te leggen boetebedragen aangegeven. Op 20 januari jl. publiceerde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Beleidsregels Bestuurlijke Boete Minister VWS 2016. In deze beleidsregel is neergelegd met welke factoren de minister rekening dient te houden bij het bepalen van de hoogte van een op te leggen bestuurlijke boete. Ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn in deze beleidsregel verankerd. Met deze beleidsregel introduceert de minister een nieuw boetebeleid inzake de handhaving van enkele zorgwetten.  Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^