Nederlands Juristenblad Aflevering 31, 14 september 2012

Vooraf Prof. mr. T.N.B.M. Spronken Barmhartigheid

Wetenschap Bastian Michel BSc LLM Verkiezingsfouten en het onderzoek van de geloofsbrieven. Is de Tweede Kamer rechter in eigen zaak?

Focus Reinier B. Bakels PhD LL.M. MSc Octrooibeleid verdient meer aandacht 

Praktijk Mr. M.A.J. de Leeuw Tolken en vertalers. Voldoet het register aan de nieuwe EU-richtlijn?

Opinie Prof. dr. W.J. Witteveen Transparante rechters 

Mr. M. de Werd Billenkoek

Mr. Hieke Snijders-Borst Alimentatie, belastbaarheid en aftrekbaarheid

Rubrieken

Rechtspraak

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

 • 12 juni 2012, appl.nr. 31098/08, Hizb Ut-Tahrir [Bevrijdingspartij] en anderen vs. Duitsland (EVRM art. 9, 10, 11, 17 en 35 lid 1; Eerste Protocol art. 1)
 • 21 juni 2012, appl.nr. 34124/06, Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG vs. Zwitserland (EVRM art. 10)

Hoge Raad (civiele kamer)

 • 10 augustus 2012, nr. 10/04073
 • 10 augustus 2012, nr. 11/00459
 • 10 augustus 2012, nr. 11/01121
 • 10 augustus 2012, nr. 11/01768
 • 10 augustus 2012, nr. 11/02022
 • 10 augustus 2012, nr. 11/04169
 • 10 augustus 2012, nr. 11/04548
 • 10 augustus 2012, nr. 11/04654

Hoge Raad (strafkamer)

 • 21 augustus 2012, nr. CPG 12/03896

Centrale Raad van Beroep

 • 27 augustus 2012, 10/5261 WAZO

Boeken

 • A century of Dutch copyright law Auteurswet 1912-2012
 • Legislative Drafting An Introduction to Theories and Principles
 • Het Nederlandse kiesrecht
 • Vastgoedtransacties Koop

Tijdschriften

Burgerlijk (proces) recht

Tijdschrift voor Arbitrage Nr. 3, aug. 2012 B. van Zelst, TvA 2012/29 De gevolgen van vernietiging voor de overeenkomst tot arbitrage en de herziening van art. 1067 Rv

Tijdschrift voor Consumentenrecht handelspraktijken Nr. 4, 2012 M.M. van Rossum Consumenten en de koop van onroerende zaken

Tijdschrift voor Huurrecht Nr. 8, aug. 2012 F. van der Hoek, WR 2012/99 Exploitatietekort of wanverhouding? Beschouwingen over het Herenhuisarrest

WPNR 143e jrg. nr. 6941, 2012 B.C. Mouthaan De vestiging van een opstalrecht op grond van art. 5:118a BW, in het bijzonder voor bestaande, in de appartementensplitsing betrokken opstallen

Fiscaal recht

Weekblad fiscaal recht 141e jrg. nr. 6965, 23 aug. 2012 Mr. W.R. Munting, WFR 2012/1064 Beneficial Ownership: handle with care

Prof. mr. R.J. de Vries, mr. drs. S.F.M. Niekel, WFR 2012/1081 Omzetting en prijsgeving van in waarde gedaalde vorderingen: niets nieuws onder de zon

Handels- & economisch recht

Bedrijfsjuridische berichten Nr. 17, 23 aug. 2012 A.M.F. Hakvoort, Bb 2012/37 Transparantierichtlijn; voorstel tot wijziging

H. Koster, Bb 2012/38 Herziening van het kapitaalbeschermingsrecht

SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht 60e jrg. nr. 7/8, juli/aug. 2012 Prof. mr. J.W. van de Gronden, dr. C.S. Rusu De update van het Monti-Kroes-pakket: de prijs van staatsteun, Diensten van Algemeen Economisch Belang en duidelijkheid

Tijdschrift voor Consumentenrecht handelspraktijken Nr. 4, 2012 P. Meijer Passagiersrechten in het luchtvervoer: erop of eronder

E.M. Bruggeman Koop-/aannemingsovereenkomst 2011

WPNR 143e jrg. nr. 6941, 2012 H. Koster Herziening personenvennootschappen: Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Intellectuele eigendom, mediarecht & informatierecht

Berichten industriële eigendom 3e jrg., aug. 2012 D. Groeneveldt, G. Kuipers, O. Lamme A further perspective on Apple v Samsung: How to succesfully enforce Standard Essential Patents in the Netherlands

Computerrecht Nr. 4, aug. 2012 Y.E. Schuurmans, K. Pill, M.M. Groothuis, Computerrecht 2012/118 De rechter op internet

J. van de Velde, Computerrecht 2012/119 Elektronische maaltijdcheques

IER 28e jrg. nr. 4, aug. 2012 M. de Cock Buning, R. de Bruin, R. Kindt, IER 2012/33 Het Europese Hof doet nieuwe mededelingen aan het publiek

Internationaal privaatrecht

WPNR 143e jrg. nr. 6941, 2012 F. Ibili Postrelationele solidariteit in het internationaal privaatrecht

Jeugd-, relatie- & erfrecht

Sancties Nr. 4, aug. 2012 Dr. A.A.G. Verwaaijen, Sancties 2012/27 Wie A(dolescentenstrafrecht) zegt, moet ook B(ehandeling) zeggen

WPNR 143e jrg. nr. 6941, 2012 F. Ibili Postrelationele solidariteit in het internationaal privaatrecht

Privacy

Privacy & Informatie 15e jrg. nr. 4, aug. 2012 Ing. B.F.P. van het Veld Het ontstaan van cameratoezicht in Nederland (1990-2010)

A.V. Tulonen, E. Denev, F. Hafen, G. Torras Vives, I. Muñoz Ibarra, I.Y. Nugraha, J.B. Brown, M. Reiner, S. Bastami, S.D. Bechtel, V.M. Beyer Administrative Fines in the Data Protection Legislation of the European Union and its Member States

Mr. S.H. Kingma De botsing tussen IE- en privacyrechten. Het einde van het Lycos/Pessers-tijdperk

Rechten van de mens

SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht 60e jrg. nr. 7/8, juli/aug. 2012 Prof. mr. J.H. Gerards, prof. dr. M. Claes Bescherming van fundamentele rechten post-Lissabon De interactie tussen het EU-Handvest van de grondrechten, het EVRM en de Grondwet

Rechtsfilosofie & -theorie

Netherlands Journal of Legal Philosophy Nr. 2, 2012 Alex Bood The liberal canon: arguments for freedom

Sidney Richards Globalization as a Factor in General Jurisprudence

Massimo La Torre The Collapse of the Rule of Law. The Messina Earthquake and the State of Exception

Rechtspleging & procesrecht

Computerrecht Nr. 4, aug. 2012 Y.E. Schuurmans, K. Pill, M.M. Groothuis, Computerrecht 2012/118 De rechter op internet

Tijdschrift Recht en Arbeid 4e jrg. nr. 8/9, aug./sept. 2012 S.F. Sagel, TRA 2012/64 De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad en het arbeidsrecht

Sociaal Recht

Bedrijfsjuridische berichten Nr. 17, 23 aug. 2012 T.L.C.W. Noordoven, Bb 2012/36 Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Computerrecht Nr. 4, aug. 2012 J. van de Velde, Computerrecht 2012/119 Elektronische maaltijdcheques

Tijdschrift Recht en Arbeid 4e jrg. nr. 8/9, aug./sept. 2012 S.F. Sagel, TRA 2012/64 De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad en het arbeidsrecht

J.J.B. van den Elsaker, TRA 2012/65 Re-integratie-inspanningen anno 2012: do’s en don’ts

P.E. Minderhoud, TRA 2012/66 Houdt het woonlandbeginsel in de  sociale zekerheid bij de rechter stand?

Staats- & bestuursrecht

SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht 60e jrg. nr. 7/8, juli/aug. 2012 Prof. mr. J.H. Gerards, prof. dr. M. Claes Bescherming van fundamentele rechten post-Lissabon De interactie tussen het EU-Handvest van de grondrechten, het EVRM en de Grondwet

Juridisch up to Date Nr. 14, 16 aug. 2012 Th.A. de Roos De strafrechtspraak en de publieke discussie

Sancties Nr. 4, aug. 2012 Dr. A.A.G. Verwaaijen, Sancties 2012/27 Wie A(dolescentenstrafrecht) zegt, moet ook B(ehandeling) zeggen

S. Struijk, Santies 2012/28 De Commissie van Toezicht Politiecellen: een onmisbare luis in de pels van de arrestantenzorg

A. Dirkzwager, C. Kruttschnitt, Sancties 2012/29 De mening van gedetineerden over het personeel in Engelse en Nederlandse gevangenissen

A.C.M. Schrama, Sancties 2012/30 De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling: v.i., tenzij…

Wetgeving

Staatsblad

 • Draagkracht tegemoetkoming chronisch zieken Inwerkingtreding

Nieuwe wetsvoorstellen

 • Schrappen langstudeerboete
 • Stemcomputers en e-stemmen

Vervolgstukken

 • Langere proeftijd bij mishandeling dieren
 • (Multi) Mediawet
 • Risicogericht toezicht onderwijs
 • Europees bewijs verkrijgingsbevel
 • Vervolgingsverjaring
 • Huurverhoging op grond van inkomen
 • Definiëring ‘arbeidstijd’
 • Wijziging Kieswet
 • Vereenvoudiging regelingen SVB
 • Vereenvoudiging regelingen UWV

Nota’s, rapporten & verslagen

 • JBZ-Raad
 • Onderhandelingen Brighton-verklaring
 • GEAS
 • Bescherming persoonsgegevens

Nieuws

 • Ontslag van rechtsvervolging voor onuitzetbare ongewenste vreemdeling
 • Stichting MENS voor menselijk strafrecht
 • NODO-procedure
 • Wél makkelijker?
 • Nederlandse rechtspraak in wereldtop

Universitair nieuws

 • Oraties
 • Promoties
 • Bevoegdhedenovereenkomst
 • Scriptie

Overig nieuws

 • House of Legal Psychology

Personalia

 • Advocatuur
 • Korpschef
 • Adriaan Borstprijs

Agenda

25 09 2012 Lezing Zwolsch Juridisch Genootschap

01 10 2012 Call for papers Conference on Political Legitimacy

09 10 2012 Suïcide in detentie & EVRM

21 11 2012 NILG Congres

30 11 2012 Forensic Psychiatry

07 12 2012 Recht en armoede

Agenda kort

14 09 2012 Seminar Longstay: voor altijd?

14 09 2012 Studiemiddag Grenzen aan de handhaving

14 t/m 23 09 2012 Film en Recht - thema op Film by the Sea, film- en cursusprogramma

15 09 2012 Inleverdatum NVER-Scriptieprijs

15 09 2012 Dag van de Democratie/Crowdsourcing de Grondwet

18 09 2012 GIS bijeenkomst

vanaf 18 09 2012 Lezingencyclus Rechten van het Kind

19 09 2012 Lancering Familie&Recht

20 09 2012 Symposium Slachtofferhulp

20 en 21 09 2012 EIPA Seminar Justice reforms

20 09 2012 Conferentie Reinventing Global Order

24 09 2012 Beroepsopleiding Gemeentejuristen

25 09 2012 Lezing Zwolsch Juridisch Genootschap

26 09 2012 Lunch & Learn Sports Law: The Murphy Case

Print Friendly and PDF ^