Nederland sluit zich toch aan bij het Europees Openbaar Ministerie

Nederland gaat alsnog deelnemen aan een Europees Openbaar Ministerie. Dat blijkt uit het Regeerakkoord. Daarin is het volgende opgenomen:

"Financiële criminaliteit is vaak verweven met grensoverschrijdende zware georganiseerde criminaliteit. Een effectieve aanpak kan Nederland niet alleen. Samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie is onontkoombaar, ook voor de effectiviteit van Nederlandse strafrechtelijk onderzoek. Deelname aan het Europees Openbaar Ministerie vergemakkelijkt de samenwerking om fraude met EU-geld te bestrijden. Het kabinet neemt daarom in de komende kabinetsperiode een besluit over het moment waarop Nederland zal toetreden tot het Europees Openbaar Ministerie. Toetreding zal plaatsvinden onder de voorwaarde dat dit afbreuk doet aan het opportuniteitsbeginsel van het Nederlandse Openbaar Ministerie."

Nederland heeft zich jarenlang tegen deelname verzet. De Tweede Kamer trok een gele kaart tegen een voorstel van de Europese Commissie om tot de oprichting van een Europees OM te komen.

Omdat het niet mogelijk was om EU-breed tot een akkoord te komen, besloten twintig lidstaten eerder dit jaar een vorm van versterkte samenwerking aan te gaan om btw-fraude en corruptie aan te pakken. Het EU-verdrag biedt die mogelijkheid. Nederland kan nu het 21ste lid worden.

Het Europees Openbaar Ministerie is waarschijnlijk pas vanaf 2020 operationeel. Luxemburg is in juni dit jaar aangewezen als gastheer van de circa tweehonderd werknemers die voor de nieuwe aanklager gaan werken.


Voor meer informatie:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^