Nederland schendt art. 6 EVRM: weigering getuigen te horen in een uitkeringsfraudezaak

Het EHRM heeft op 15 maart 2016 geoordeeld dat Nederland artikel 6, eerste lid, van het EVRM heeft geschonden in een uitkeringsfraudezaak. De zaak Gillissen tegen Nederland betrof de klacht dat geen getuigen zijn gehoord in een bestuursrechtelijke beroepsprocedure over een zaak betreffende een arbeidsongeschiktheidsuitkering.  Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^