Nederland doet (toch) niet mee aan Europees Openbaar Ministerie

Nederland gaat tegen de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (EPPO) stemmen. Minister Ard van der Steur liet woensdag in een Kamerdebat weten zich neer te leggen bij de wens van de Tweede Kamer. 

Met de oprichting van het EPPO wordt een gemeenschappelijke Europese aanpak van ernstige vormen van EU-fraude beoogd die voor strafrechtelijke sanctionering in aanmerking komen. Het gaat om een specifieke catalogus van delicten, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij alle schade aan de financiële belangen van de Unie berokkenen, zoals ernstige vormen van subsidie- en aanbestedingsfraude en corruptie van Europese en andere ambtenaren.

Eerder deze week schreef Van der Steur aan de Kamer dat hij van mening is dat “niet-deelname van Nederland aan het EOM per saldo niet in ons belang is”. Ook als Nederland niet mee zou doen, zo redeneerde de minister, krijgt ons land er hoe dan ook mee te maken. Woensdag liet Van der Steur echter weten dat hij namens Nederland tegen de oprichting van een EOM zal stemmen, als de Kamer dat wenst.

Op dit moment is de voorlopige inschatting dat van de resterende 25 lidstaten een beperkt aantal (2 tot 5) nog geen definitief besluit heeft genomen over het verlenen van hun instemming. Enkele daarvan neigen op dit moment naar niet-deelname.

Deelname van Nederland aan het EPPO zou betekenen dat Nederland volledig betrokken is bij de verdere ontwikkeling en het praktische functioneren van het EPPO. Deelname zal uit de aard der zaak capaciteit kosten van opsporingsinstanties en gerechten, maar daar staat tegenover dat grensoverschrijdende EU-fraude zowel in Nederland als daarbuiten mogelijk effectiever kan worden aangepakt, omdat de samenwerking binnen het EPPO naar verwachting efficiënter zal zijn dan tussen het EPPO en een niet-deelnemende lidstaat. Niet-deelname aan het EPPO heeft eveneens gevolgen voor de Nederlandse opsporingsinstanties en daarenboven het OM. Deze gevolgen stip ik hieronder kort aan. 

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^